Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки


Декан
Декан
к.т.н., доцент
Котлік Сергій Валентинович,
тел. 720-91-10


Сайт факультета

Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки входить до складу навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій і екоенергетики ім. Мартиновського. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр за двома традиційним IT-спеціальностями: «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» та «Комп'ютерна інженерія».
Кафедра інформаційних технологій і кібербезпеки забезпечує підготовку студентів за спеціальністю «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» за двома освітніми програмами «Інформаційні управляючі системи та технології» і «Інформаційні технології проектування».
Досвід підприємств, які вміють добре організувати інформаційне обслуговування працівників апарату управління, показує, що багато проблем можна вирішити, якщо базу стратегічних даних формувати одночасно з розробкою і використанням інформаційно-керуючих систем (ІКС) різного типу. ІКС дає можливість накопичувати інформацію про минуле і сучасне; складати прогнози розвитку подій, мати уявлення про реальні справи на підприємстві в конкретний відрізок часу і т.п.

Відповідно до існуючої номенклатури випускник освітньої програми «Інформаційні управляючі системи та технології» може займати такі посади: науковий співробітник (обчислювальні системи), аналітик комп'ютерних систем; інженер комп'ютерних систем; конструктор комп'ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп'ютерів; інженер із застосування комп'ютерів; консультант в області обчислювальних систем; інженер-дослідник; науковий співробітник; начальник (завідувач) виробничої лабораторії, завідувач лабораторії; викладач вищого навчального закладу; інженер-програміст; начальник дослідної лабораторії; начальник інформаційно-обчислювального центру. Крім того, він може працювати на відповідних посадах в наукових установах, організаціях і фірмах, діяльність яких пов'язана з розробкою, використанням, обслуговуванням і ремонтом ІКС, а також в комерційних підрозділах і фірмах, що займаються реалізацією та збутом ІУС.

Випускник освітньої програми «Інформаційні технології проектування» - це IT-фахівець, який може працювати в підрозділах організацій та підприємств, пов'язаних з проектною діяльністю. Це може бути: розробка і супровід програмного забезпечення, проектування комп'ютерних інформаційних систем, розробка конструкторської та технологічної документації, розробка тривимірних моделей для виробництва і використання в мультимедійних програмах (візуалізація, анімація, створення реклами), розробка дизайн-проектів, розробка Web-сайтів.

Сучасне суспільство вже неможливо уявити без використання інформаційних технологій в будь-якій галузі людської діяльності. Всі звичайні речі, які нас оточують і які використовує людина - від створення дизайну речі або її креслення до всіх необхідних розрахунків для її виготовлення, реклами речі і її продажу - створюються за допомогою комп'ютерних програм, які допомагають проектувати тривимірні моделі і отримувати креслення, керувати обладнанням і робити багато іншого. Створення друкованих та електронних видань, розробка сайтів та програм для роботи в мережі Internet - це теж використання інформаційних технологій проектування. Без створення і використання програм для комп'ютерної графіки і анімації не обійдеться жоден рекламний відеоролик або сучасний фільм зі спеціальними ефектами, жодна комп'ютерна гра і наочна візуалізація проекту - будь то будинок, інтер'єр приміщення, меблі або будь-який пристрій.

В кінці навчання випускники, які здобули освіту за спеціальністю «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», отримують відповідну кваліфікацію:

  • Спеціаліст - інженер-програміст;
  • Магістр - аналітик комп'ютерних систем.

Підготовку студентів за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія» забезпечує кафедра Комп'ютерної інженерії. Основними освітніми програмами підготовки є «Комп'ютерні системи та мережі» та «Спеціалізовані комп'ютерні системи».

Одна з найважливіших задач в області телекомунікацій є створення мереж наступного покоління NGN, що включають в себе мережі доступу. Сьогодні все більше стають затребуваними на ринку праці професії, пов'язані з використанням мікроконтролерних пристроїв і програмованих логічних інтегральних схем. Навчання за цими напрямками проводять висококваліфіковані фахівці кафедри, які об'єднують викладання з роботою над реальними проектами в провідних фірмах Одеси.
Випускники програми «Комп'ютерні системи та мережі» можуть працювати в якості системних адміністраторів, інженерів з обслуговування комп'ютерної техніки в обчислювальних центрах, на фірмах, які виготовляють і обслуговують комп'ютерну техніку або на фірмах, які мають великий парк комп'ютерів.
Спеціалізовані комп'ютерні системи (СКС) призначені для вирішення конкретних завдань в проблемно-орієнтованих системах, які широко використовуються в області аеронавігації, промисловості, будівельної і космічної техніки, робототехнічних комплексах, медицині, побутовій техніці і т.д. Перспектива поширення СКС обумовлена високими результатами , які досягнуті в мікро- і нанотехнології.
Крім професійних знань з програмування, експлуатації та обслуговування офісних комп'ютерних мереж, фахівці СКС отримують знання з проектування, адаптації та вдосконалення відкритих проблемно-орієнтованих розподілених промислових комп'ютерних мереж.
Місцем працевлаштування випускників програми «Спеціалізовані комп'ютерні системи» можуть бути організації, підприємства, установи різних видів діяльності як в Україні, так і за її межами. Випускники можуть обіймати посади: адміністратор бази даних, інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер з комп'ютерних систем, інженер з налагодження та випробування систем.

В кінці навчання випускники спеціальності «Комп'ютерна інженерія» отримують відповідну кваліфікацію:

  • Спеціаліст - інженер з комп'ютерних систем;
  • Магістр - аналітик комп'ютерних систем.

Підготовку майбутніх фахівців на факультеті інформаційних технологій і кібербезпеки проводять загальноосвітні та спеціальні кафедри. До послуг студентів - сучасні комп'ютерні класи, лабораторії, які обладнані сучасними експериментальними стендами, приладами, установками. Створені всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях. На факультеті діє «Школа спортивного програмування», що дозволяє відкрити свої таланти в цій області багатьом студентам.
Всі лабораторні та практичні роботи, безпосередньо пов'язані з інформаційними технологіями, проводяться тільки в комп'ютерних класах з використанням сучасного легального програмного забезпечення. Значна частина лекцій проводиться з використанням мультимедійної техніки та демонстрацією презентаційного матеріалу або виконання програм, за якими ведеться навчання.
Всі види практики - навчальна, технологічна, переддипломна, а також науково-дослідна робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, науково-дослідних організаціях, які розташовані в м.Одесі та області.
Перелік підприємств, в яких працевлаштовуються наші випускники: IDE Group, ХВОЯ інтеграція, PSOFT, Arka, Intersog, Тенет, УкрТелеком, українсько-американське торгове підприємство Контакт, Epam Systems, DataArt, Lohika Systems, Netpeak, Product Engine Inc, NXC, Інтернет агентство NETPROFIT, Blam! games studio, Luxoft, NetCracker, АТ «Місто Банк», ТОВ GCgroup, Одеський припортовий завод, і багато інших.

Ти хочеш отримати цікаву, сучасну та високооплачувану професію, яка завжди буде актуальною у суспільстві? - Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки Одеської національної академії харчових технологій чекає на Тебе!