Факультет автоматизації, мехатроніки та робототехніки


Декан
Декан, к.т.н.
Букарос Андрій Юрійович,
ауд. В-226,
тел. 712-41-92


Сайт факультета

Факультет автоматизації, мехатроніки та робототехніки (АМіР) проводить підготовку бакалаврів по двох спеціальностях:

1. «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП´ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Спеціалізації та програми підготовки:

 • Автоматизоване керування технологічними процесами;
 • Автоматизоване керування підприємництвом;
 • Автоматичне керування робототехнічними системами;
 • Автоматизоване керування холодильними системами;
 • Автоматизація суднових холодильних установок;
 • Автоматизація бізнес-процесів;
 • Системи штучного інтелекту;
 • Інформатизація сучасних виробництв;
 • Програмне забезпечення систем керування;
 • Комп'ютерний сервіс;
 • Технічний контролінг.

2. «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Спеціалізації та програми підготовки:

 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
 • Мехатронні та робототехнічні системи;
 • Автоматизований електропривод верстатів та промислових роботів;
 • Суднові електромеханічні системи;
 • Автоматизований електропривод холодильних установок;
 • Електропобутова техніка.

Підготовка здійснюється за денною та заочною формами навчання на держбюджетній та контрактній основі.
Випускові кафедри Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем (АТПіРС) і Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) є одними з провідних й старіших у СНД, мають багаторічну історію та авторитет у науковому світі.
Професорсько-викладацький склад факультету, що забезпечує навчальний процес, складається з висококваліфікованих фахівців, які ведуть актуальні наукові розробки та постійно підвищують кваліфікацію на передових промислових підприємствах. Навчальні плани кожен рік доповнюються новими дисциплінами, які відображають сучасні віяння в науці і техніці. Матеріально-технічна база постійно оновлюється сучасними програмними й технічними засобами, новітнім обладнанням. Це дозволяє надавати нашім студентам тільки найактуальніші знання.
Особлива увага на факультеті приділяється співпраці з виробництвом, тому як підготовка кваліфікованих фахівців з напрямів підготовки та спеціальностей факультету неможлива без належної практичної підготовки. Кафедри факультету мають зв’язки з багатьма підприємствами й компаніями як в Україні, так і за кордоном. На ряді промислових підприємств існують філіали наших кафедр. За останні роки було відкрито філіал кафедри АТПіРС на базі компанії S-ENGINEERING. Постійними партнерами кафедри ЕтаМ являються регіональні представники американської компанії EATON.
В процесі навчання за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» студенти вивчають різноманітні технології виробництва, способи їх автоматизації, метрологію й вимірювальну техніку, теорію керування та технічні засоби автоматизації, операційні системи й середовища, програмні додатки та мови програмування. Пізнають основи моделювання, дослідження й проектування, монтажу та налагоджування, а також експлуатації автоматичних й автоматизованих інформаційно-керуючих систем та їх елементів, у тому числі комп’ютерних мереж й автоматизованих робочих місць для різних рівнів керування виробництвом.

  

Спеціалізація «Автоматизоване управління підприємництвом» спрямована на вивчення методів і засобів керування економікою, менеджментом, бухгалтерією й інформаційним забезпеченням виробництва чи підприємства, вирішення завдань оптимізації роботи різних служб та всього підприємства загалом.
В процесі навчання за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» студенти вивчають методи й засоби автоматичного контролю та керування електроприводами технологічного обладнання, електромеханічними та мехатроними системами, електропобутовою технікою. Навчаються програмуванню мікропроцесорної техніки на мовах різного рівня, моделюванню, дослідженню й експлуатації сучасних електромеханічних та електроенергетичних систем в промисловості, будівництві, транспорті та побуті.

  

Останнім часом на факультеті відкрилися та швидко розвиваються спеціалізації «Автоматичне керування робототехнічними системами» і «Мехатроні та робототехнічні системи», які спрямовані на вивчення, розробку та інтеграцію робототехніки та пристроїв зі штучним інтелектом у всі сфери діяльності людини.

 

Студенти факультету АМіР набувають серйозну інженерну та комп´ютерну підготовку, що робить їх провідними фахівцями. Наші випускники можуть працевлаштуватися на будь-яких підприємствах, де застосовуються новітні технології автоматизації та керування технологічними процесами, в проектних організаціях по розробці систем автоматизації, електроприводу, робототехніки, у тому числі – в системі організації міського та залізничного електротранспорту, на суднах далекого плавання, в банках і офісах.
Наші постійні партнери, які забезпечують працевлаштування студентів: Siemens, Eaton (Moeller), S-Engineering, Нібулон, Міроновський хлібопродукт, Одеський припортовий завод і багато інших.

                             

 

ФАКУЛЬТЕТ АМіР – ЦЕ ВДАЛА ІНВЕСТИЦІЯ В ВАШЕ УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ!

Додаткову інформацію про факультет автоматизації, мехатроніки та робототехніки можна знайти на web-сайті www.amir.onaft.edu.ua.